top of page

Sabina Staszel-Murzanska

ADMINISTRATION

070 867 16 42

sabina@onbuild.se

Daniel Murzanski

VI ÄR KREATIVA MÄNNISKOR SOM BYGGT ETT FÖRETAG FÖR ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

VARFÖR OSS?

Sanna Partners

Finansiell Analys

Planeringsstrategi

bottom of page